Info aan de vrijwilligers

 Informatienota vrijwilligers

1)      Doelstelling van de vereniging

Volgens haar statuten heeft de vereniging tot doel: ‘het bevorderen van familiaal, recreatief, levenslang en ontwikkelingsgerichte sportbeoefening’ (artikel 3)

 

2)      Het juridisch statuut van de vereniging is deze van vereniging zonder winstoogmerk.

De werking werd aangepast aan de recente vzw-wetgeving.

Het ondernemingsnummer is: 0476424309

 

3)      De onderschreven verzekeringen zijn opgenomen in polis 7.159.054 van de Gezinssportfederatie vzw bij Mercator en Noordstar:

*Waarborgen burgerlijke aansprakelijkheid:

-lichamelijke schade: maximum per slachtoffer €2.500.000 een €5.000.000 per schadegeval (zonder vrijstelling)

-stoffelijke schade: maximum per schadegeval €620.000 (zonder vrijstelling)

*waarborgen ongevallen:

-overlijden: per slachtoffer €7.500 (tot en met 4 jaar: €1.240)

-bestendige invaliditeit: per slachtoffer €30.000

-tijdelijke onbekwaamheid: €25 (per dag gedurende maximum 2 jaar)

-medische kosten: gedurende 2 jaar ten belope van het verschil tussen 100% van het RIZIV-tarief en het tarief voor de tegemoetkoming door het ziekenfonds

*contractuele aansprakelijkheid: schade aan gebouwen en toestellen waarvan de club huurder is, is gedekt met een waarborg van maximum €12.935 per schadegeval met een vrijstelling van €125.

4)      Onkostenregelingen

*Begeleiders van sportsessies ontvangen een kostenvergoeding volgens de zogenaamde Bloso-tarieven, aangevuld met een toeslag voor zondagwerk op voorlegging van een onkostennota. De kostenvergoeding blijven beperkt tot de geïndexeerde ‘vrijgestelde vrijwilligers-vergoedingen.’

*Andere kosten, gemaakt volgens de afspraken van het bestuur, worden terugbetaald op voorlegging van een onkostennota.

*Alle inkomsten en uitgaven zijn terug te vinden in de bankuittreksels en boekhouding.

5)      Geheimhoudingsplicht

Alle medische, paramedische en persoonlijke informatie, vernomen en verkregen naar aanleiding van de sportbeoefening, kan in geen geval doorgegeven worden aan niet betrokken derden.

Deze informatie wordt opgenomen in de webstek van de vereniging

Goedgekeurd door de bestuursploeg in zitting van     19 november 2006

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s